Vaticaanstad | Het kleinste land ter wereld

Overzicht

Het Vaticaan, de kleinste soevereine staat ter wereld, kijkt uit over het historische centrum van Rome. Het heeft enkele van de beroemdste kunstwerken van Italië, waarvan vele gehuisvest zijn in de enorme Vaticaanse Musea (thuisbasis van de Sixtijnse Kapel), evenals een hele reeks goede eetgelegenheden en souvenirwinkels en de beroemde Sint-Pietersbasiliek. De meeste pelgrims trekken naar het Vaticaan tijdens belangrijke tijden van het liturgische jaar, zoals Kerstmis of Pasen.

Wat is Vaticaanstad?

Vaticaanstad is een onafhankelijke stadstaat in Rome. Het Vaticaan wordt bestuurd door de Heilige Stoel en is een priester-monarchische staat die wordt geregeerd door de paus.

Het is de kleinste staat ter wereld. Het werd onafhankelijk van Italië met het Verdrag van Lateranen. Een van de belangrijkste bronnen van geld voor de economie van het Vaticaan is het toerisme. De Vaticaanse Musea en de Sint-Pietersbasiliek zijn zeer populaire toeristische attracties. Alleen al de Vaticaanse Musea trokken in 2007 zo'n 4.3 miljoen bezoekers.

Vaticaanstad | Korte feitjes

Vatican City
 • Officiële naam: De Staat Vaticaanstad. In het Italiaans: Stato della Città del Vaticano
 • Type regering: Pausdom
 • Bevolking: 825 inwoners
 • Oppervlakte: 0.44 vierkante kilometer
 • Taal: Italiaans
 • Valuta: Euro (€)

Vaticaan plattegrond

Waarom Vaticaanstad bezoeken in Rome?

Vaticaanstad

Waar komt de naam 'Vaticaanstad' vandaan?

Het Verdrag van Lateranen, ondertekend op 11 februari 1929, vestigde de moderne stadstaat Vaticaanstad, die vernoemd was naar de Vaticaanse Heuvel in Rome. De naam "Vaticaan" komt van een Etruskische nederzetting genaamd Vatica of Vaticum, die was gelegen in het brede gebied dat bij de Romeinen bekend stond als Ager Vaticanus, of "Vaticaangebied".

Over Vaticaanstad

Vaticaanstad

Geografie

Vaticaanstad ligt vlakbij de rechteroever van de Tiber, op een kleine helling die ooit deel uitmaakte van de oude Vaticaanse Heuvel, waarop vóór de geboorte van Christus enkele villa's werden gebouwd. Het grondgebied van de staat, dat 44 hectare beslaat, wordt gedeeltelijk omringd door een muur die doorloopt tot het Sint-Pietersplein. De staatsgrens bevindt zich aan de randen van het beroemde plein en is meestal geopend voor bezoekers.

Vaticaanstad

Populatie

De staat heeft 825 inwoners, hoewel slechts 246 mensen (inclusief 104 leden van de Zwitserse Garde) binnen de muren wonen. Ongeveer de helft van de burgers woont in het buitenland, voornamelijk om dienstredenen. Het staatsburgerschap van het Vaticaan is niet gebaseerd op geboorte of bloed, maar wordt alleen verleend aan degenen die voor het Vaticaanse kantoor wonen en werken. Kardinalen die in Vaticaanstad of Rome wonen, evenals diplomaten van de Heilige Stoel, worden ook als burgers beschouwd. Het staatsburgerschap gaat verloren wanneer de ambtstermijn afloopt. Kinderen kunnen het niet van hun ouders erven. Het Vaticaan staat het behouden van de dubbele nationaliteit toe.

Vaticaanstad

Religie

De hele bevolking bestaat uit christenen. Het katholicisme is de officiële religie van Vaticaanstad. Dit bijzondere landje is het centrum van de rooms-katholieke kerk en de zetel van de paus. De paus is niet alleen de bisschop van Rome en het hoofd van de rooms-katholieke kerk, maar ook het hoofd van Vaticaanstad. Katholieken geloven dat de paus de opvolger is van de heilige Petrus, van wie wordt aangenomen dat hij door Jezus is aangesteld als het eerste hoofd van zijn kerk.

Vaticaanstad

Cultuur

Als thuisbasis van de Sint-Pietersbasiliek - de grootste kerk ter wereld - en kunstwalhalla de Vaticaanse Musea, lijdt het geen twijfel dat Vaticaanstad een plaats van grote culturele betekenis is. De Vaticaanse Bibliotheek bezit een collectie van grote historische, wetenschappelijke en culturele waarde. In 1984 werd het Vaticaan toegevoegd aan UNESCO-Werelderfgoedlijst. Het is het enige land dat de lijst heeft gehaald. Het Vaticaan wordt ook beschouwd als de feitelijke bewaarder van de Latijnse taal. Omdat het een theocratie is, is religie een integraal onderdeel van het land.

Vaticaanstad

Taal

Italiaans is de officiële taal van Vaticaanstad en zij wordt gebruikt in officiële documenten voor administratieve en diplomatieke zaken. Vroeger, tijdens het Romeinse Rijk en het tijdperk van de pauselijke staten, was Latijn de belangrijkste taal die in het gebied van het huidige Vaticaanstad werd gesproken. Terwijl Italiaans de lingua franca is, gebruikt de Heilige Stoel het Latijn als officiële taal. Frans wordt soms ook gebruikt als diplomatieke taal. In de Zwitserse Garde wordt Zwitserduits gebruikt voor het geven van commando's, maar de individuele bewakers leggen hun eed van trouw af in hun eigen taal.

Vaticaanstad rome

Klimaat

Het Vaticaan heeft een gematigd mediterraan klimaat. Het heeft milde, regenachtige winters van september tot mei en hete, droge zomers in de maanden mei tot augustus. Het zijn deze droge zomers die de pausen tijdens de zomers naar het buitenverblijf Castel Gandolfo dreven.

Beste tijd om te bezoeken

September tot oktober zijn de beste maanden zijn om het Vaticaan te bezoeken. De temperatuur is dan koel en aangenaam.

Vatican City Flag

Vlag

Het Vaticaanstad heeft zijn eigen vlag. De pauselijke vlag is een geel-witte doek met twee gekruiste sleutels in het witte vlak samen met de Triregno (vrij vertaald: de pauselijke tiara). De vlaggenmast is bekroond met een speer versierd met een kokarde in dezelfde kleuren als de vlag en afgezet met goud. In de oudheid was de vlag van de pauselijke staat geel en karmozijnrood, de gebruikelijke kleuren van de Senaat en het Romeinse volk.

Vaticaanstad rome

Munteenheid

Het Vaticaan is een soevereine staat met een eigen munteenheid. Op grond van de monetaire regeling met de Italiaanse regering zijn Vaticaanse munten legaal geld in Italië en alle andere landen. Ondanks dat ze geen lid zijn van de Europese Unie of de eurozone, sloten Italië en Vaticaanstad in 2000 een deal die het Vaticaan toestond de euro als officiële munteenheid te gebruiken. De Vaticaanse euro \werd ontworpen met een afbeelding van de paus op de achterkant om zich te onderscheiden als een autonome stadstaat.

Volkslied van Vaticaanstad

Vaticaanstad, als wereldwijd erkende soevereine staat, heeft zijn eigen officiële volkslied. Deze zogenaamde pauselijke mars wordt sinds 16 oktober 1949 gebruikt en werd gecomponeerd door de beroemde Franse muzikant en gepassioneerde katholiek Charles Gounod in opdracht van Paus Pius XII.

Vaticaanstad rome

Vorige volkslied van Vaticaanstad: Sinds 1857 werd het officiële Vaticaanse volkslied uitgevoerd door Vittorino Hallmayer, directeur van de band van het XXXVII infanterieregiment "Conte Kinsky" van het Oostenrijkse leger in de Pauselijke Staten. Het was deze melodie die kort na de verzoening van 1929 door de straten van de stad galmde.

Huidig volkslied van Vaticaanstad: De pauselijke hymne van Gounod, die officieel werd goedgekeurd aan de vooravond van het Heilig Jaar 1950, verschilt met zijn heldere en krachtige walstempo aanzienlijk van Hallmayers compositie uit een ander tijdperk. Paus Pius XII koos ervoor om het officiële lied van Hallmayer te vervangen door de tijdloze pauselijke mars van Gounod, waarvan de religieuze toon meer geschikt was voor de moderne tijd.

Geschiedenis Vaticaanstad

Vaticaanstad rome

Vroege geschiedenis

1ste eeuw na Chr. - 5de eeuw na Chr.

Tot de 1ste eeuw na Christus werd de plaatsnaam Ager Vaticanus gebruikt. Daarna verscheen een andere plaatsnaam, Vaticanus, dat een aanzienlijk kleiner gebied aanduidde: de Vaticaanse Heuvel, het huidige Sint-Pietersplein en waarschijnlijk de huidige Via Della Conciliazione. In 326 werd de Constantijnse basiliek gebouwd over wat men dacht dat het de tombe van de apostel Petrus was. Als gevolg van de activiteit van de basiliek werd de omgeving meer bewoond. Tijdens het pausdom van Paus Symmachus in de 5de eeuw werd ter plaatse een paleis gebouwd.

Vaticaanstad rome

Pauselijke Staten

756 - 1870

Pausen kregen geleidelijk een seculiere rol als beheerders van de omgeving van Rome. Ze regeerden van 756 tot 1870 over de Pauselijke Staten, een reeks gebieden op het Italiaanse schiereiland. De pausen woonden het grootste deel van hun regeerperiode niet in het Vaticaan. Bijna duizend jaar woonden ze in het Lateraans Paleis aan de andere kant van Rome. Ze woonden van 1309 tot 1377 in Avignon, Frankrijk. Toen ze terugkeerden naar Rome, besloten ze in het Vaticaan te gaan wonen. In 1583 verhuisden de pausen naar het Quirinaalpaleis tot de verovering van Italië in 1870, toen ze terugkeerden naar het Vaticaan.

Vaticaanstad rome

Romeinse kwestie en het Verdrag van Lateranen

1870 - 1929

Na een plichtmatig verzet van de pauselijke soldaten, werden de bezittingen van de paus in gevaar gebracht in 1870 toen Rome werd ingenomen door troepen uit Piëmont die de rest van Italië hadden verenigd. De "Romeinse kwestie" ging over de status van de paus tussen 1861 en 1929. Het Verdrag van Lateranen tussen de Heilige Stoel en het Koninkrijk Italië werd op 11 februari 1929 ondertekend door premier en regeringsleider Benito Mussolini en kardinaal-staatssecretaris Pietro Gasparri. Het verdrag vestigde de afzonderlijke staat Vaticaanstad en bevestigde de speciale status van het katholieke christendom in Italië, die op 7 juni 1929 van kracht werd.

Vaticaanstad rome

De Tweede Wereldoorlog

1939 - 1945

Onder leiding van Paus Pius XII voerde de Heilige Stoel, die Vaticaanstad bestuurde, tijdens de Tweede Wereldoorlog een neutraliteitsbeleid. Ondanks het feit dat Duitse troepen Rome bezetten na de Wapenstilstand van Cassibile in september 1943 en de geallieerden vanaf 1944, behandelden ze Vaticaanstad als neutraal gebied. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, stelde het Amerikaanse leger katholieke piloten en bemanningen vrij van luchtaanvallen op Rome en andere kerkelijke bezittingen. Met uitzondering van Rome en mogelijk het Vaticaan, weigerde geen enkele katholieke Amerikaanse piloot een missie binnen het door Duitsland gecontroleerde Italië.

Vaticaanstad rome

Naoorlogse geschiedenis

Post-1945

Tijdens de oorlog stelde Paus Pius XII geen kardinalen aan. Er waren tal van belangrijke functies beschikbaar tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog, waaronder kardinaal-staatssecretaris, kardinaal-schatbewaarder (camerlengo), kanselier en Prefect voor de Congregatie voor de Geloofsleer. Paus Pius XII benoemde 32 kardinalen aan het begin van 1946, nadat hij het jaar ervoor zijn voornemens had aangekondigd in zijn kerstbrief. Italiaanse milieugroeperingen en politici veroordeelden de bouw van een nieuw gasthuis in de buurt van de Sint-Pietersbasiliek in 1995. De plannen hebben een tijdlang gezorgd voor gespannen betrekkingen tussen het Vaticaan en de Italiaanse regering.

Bestuur

Wat is de Heilige Stoel?

De Heilige Stoel is de naam die wordt gegeven aan de regering van de rooms-katholieke kerk, die wordt geleid door de paus, die ook de bisschop van Rome is. Als gevolg hiervan strekt de jurisdictie van de Heilige Stoel zich uit tot alle katholieken over de hele wereld. Hij is gevestigd in Vaticaanstad sinds 1929 toen het werd opgericht als een autonome staat om de paus in staat te stellen zijn universele gezag uit te oefenen. Hoewel de Heilige Stoel en Vaticaanstad, het onafhankelijke gebied waarover de Heilige Stoel gezag heeft, nauw met elkaar verbonden zijn, zijn de twee entiteiten gescheiden en verschillend.

De regering van Vaticaanstad

De Pauselijke Commissie voor de Staat Vaticaanstad is het wetgevend orgaan dat de basisnormen bestendigt en clausules uitvaardigt. Die worden gepubliceerd in een speciaal addendum bij het officiële bulletin van de Heilige Stoel, Acta Apostolicae Sedis. De kardinaal-president van de Pauselijke Commissie, die in deze functie de titel "President van het Gouvernement" draagt, heeft de uitvoerende macht. De organisatie van het gouvernement is gebaseerd op de directoraten en centrale bureaus van de president. De Pauselijke Commissie en de President van het Gouvernement kunnen ervoor kiezen om de hulp in te roepen van het Generaal Raadslid en de Staatsraadsleden bij het creëren van wetgeving en andere zaken van cruciaal belang.

De economie van Vaticaanstad

De economie van Vaticaanstad wordt ondersteund door de verkoop van postzegels, munten, souvenirs, tickets voor de Vaticaanse Musea en de verkoop van publicaties. Andere industrieën in het Vaticaan zijn onder meer de drukkerij, de productie van mozaïeken en de productie van personeelsuniformen. Ook is er een apotheek in Vaticaanstad.

Het Instituut voor Religieuze Werken - ook bekend als de Vaticaanse Bank - is een financiële instelling in het Vaticaan. Het bezit meertalige geldautomaten die als enige ter wereld instructies in het Latijn aanbieden.

Bezienswaardigheden in Vaticaanstad

Sint-Pietersbasiliek, Vaticaanstad
Vaticaanse Musea, Vaticaanstad
Vaticaanse tuinen
Vaticaanse paleizen
Castel Gandolfo, Vaticaanstad
Vaticaanstad

De Matilde Kapel

De Matilde Kapel, van oudsher bekend als de Redemptoris Mater Kapel, is een rooms-katholieke kapel op de tweede verdieping van het Apostolisch Paleis in Vaticaanstad. De kapel, die zich net buiten de pauselijke vertrekken bevindt en is bestemd voor exclusief gebruik door de paus, is opmerkelijk vanwege de gevarieerde mozaïeken die lijken op vroeg-Byzantijnse religieuze kunstwerken.

De Vaticaanse Sterrenwacht

De Vaticaanse Sterrenwacht is een wetenschappelijk onderzoeksinstituut dat rechtstreeks wordt gefinancierd door de Heilige Stoel en deel uitmaakt van Vaticaanstad. De Vaticaanse Sterrenwacht is een van 's werelds oudste astronomische observatoria. De oorsprong gaat terug tot de tweede helft van de 16de eeuw toen Paus Gregorius XIII in 1578 de Toren van de Winden in het Vaticaan liet bouwen en de jezuïeten-astronomen en wiskundigen van het Romeinse College uitnodigde om de in 1582 aangekondigde kalenderhervorming op te stellen.

Feitjes over Vaticaanstad

 • Vaticaan is een land in een stad. Het heeft een grens van 3.2 kilometer binnen de stad Rome.
 • Het is het kleinste land ter wereld.
 • Het Vaticaan drukt zijn eigen postzegels en geeft zijn eigen paspoorten en kentekenplaten uit.
 • De Vaticaanse Musea, gehuisvest in Vaticaanstad, vormen samen het vijfde grootste museum ter wereld.
 • Het duurde meer dan 120 jaar om de Sint-Pietersbasiliek te voltooien.
 • De paus heeft absolute uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht in de stad.
 • Het is een van de enige twee landen ter wereld die geen echtscheidingswet heeft. Het andere land is de Filippijnen.
 • Vaticaanstad is het enige land ter wereld dat ook op de UNESCO-Werelderfgoedlijst staat.

Meer feitjes over Vaticaanstad >

Van plan om Vaticaanstad te bezoeken?

 • Vergeet niet om de Vaticaanse Necropolis en de Vaticaanse Tuinen te bezoeken - dit zijn de meest exclusieve ervaringen in Vaticaanstad.
 • Breng minstens twee tot drie uur in de Vaticaanse Musea door als je de belangrijkste tentoongestelde kunstwerken wilt bekijken.
 • Kies voor een rondleiding als je intrigerende details over de architectuur en kunstwerken in de musea of de Sint-Pietersbasiliek wilt weten.
 • Koop skip-the-line tickets als je tijd wil besparen.
 • Bezoek Vaticaanstad vroeg in de ochtend als je de bezienswaardigheden in relatieve stilte wilt bezoeken.
 • Informeer naar de alternatieve openingstijden tijdens feestdagen en weekenden.
 • Houd je aan de dresscode bij een bezoek aan Vaticaanstad. Mogelijk wordt je gevraagd om te vertrekken als je kleding ongepast wordt geacht.
 • Houd rekening met het weer voordat je je bezoek plant, aangezien de meeste musea van Vaticaanstad geen airconditioning hebben.

Plan je bezoek >

Vaticaan tickets & tours

Rondleiding door Vaticaanse Musea & Sixtijnse Kapel
Directe bevestiging
Tickets op je mobiel
Flexibele duur
Rondleiding
Meer info
Priority Tickets voor Vaticaanse Musea & Sixtijnse Kapel
Directe bevestiging
Tickets op je mobiel
Flexibele duur
Meer info
Rondleiding door de Vaticaanse Musea, de Sixtijnse Kapel en de Sint-Pietersbasiliek
Gratis annuleren
Directe bevestiging
Tickets op je mobiel
3 uur
Rondleiding
Meer info
Combo: Kaartjes voor Colosseum & Vaticaanse Musea met Sixtijnse Kapel
Directe bevestiging
Tickets op je mobiel
Flexibele duur
Meer info
€ 53,5

Al je vragen over Vaticaanstad beantwoord

Wat is Vaticaanstad?

De rooms-katholieke kerk heeft haar hoofdkantoor in Vaticaanstad, een ommuurde stadstaat middenin Rome. Het is de zetel van de paus en een schatkamer van legendarische kunst en architectuur.

Moet ik tickets kopen om het Vaticaan binnen te komen?

Nee, je hebt geen tickets nodig om Vaticaanstad binnen te komen. Je hebt echter wel tickets nodig om toegang te krijgen tot de verschillende bezienswaardigheden in de stadstaat. Je kunt hier kaartjes kopen voor de Vaticaanse Musea, de Sixtijnse Kapel en de Sint-Pietersbasiliek.

Waar is Vaticaanstad gevestigd?

Vaticaanstad ligt in het hart van Rome langs de rivier de Tiber.

Heb ik een paspoort nodig om Vaticaanstad te bezoeken?

Je hebt geen paspoort nodig om Vaticaanstad binnen te komen. Vaticaanstad heeft geen apart grensbeleid vanuit Rome.

Welke valuta moet ik bij me hebben als ik Vaticaanstad bezoek?

Je moet euro's bij je hebben als je Vaticaanstad bezoekt.

Heeft Vaticaanstad een eigen regering?

Ja, Vaticaanstad heeft zijn eigen regering die bekend staat als de Heilige Stoel. Vaticaanstad is een kerkelijke staat die wordt geregeerd door de paus.

Hoe groot is Vaticaanstad?

Vaticaanstad is 44 hectare of 0.44 vierkante kilometer groot.

Heeft Vaticaanstad een eigen vlag?

Ja, Vaticaanstad heeft zijn eigen vlag. Het is tweedelig geel en wit met de kruisvormige sleutels in het midden en de Triregno (vrij vertaald: de pauselijke tiara) bovenop. De vlaggenmast is bekroond met een speer versierd met een kokarde in dezelfde kleuren als de vlag en afgezet met goud.

Wat valt er te zien in Vaticaanstad?

De belangrijkste bezienswaardigheden in Vaticaanstad zijn de Sint-Pietersbasiliek, de Vaticaanse Musea, de Vaticaanse Tuinen, de Apostolische Paleizen, het Castel Gandolfo buitenverblijf en de Matilde Kapel (ook bekend als de Redemptoris Mater Kapel).