Overzicht

Wat bevindt zich in de Vaticaanse Musea?

De Vaticaanse Musea, gelegen in Vaticaanstad, behoren tot de meest bezochte musea ter wereld. Op deze pagina vind je info over wat je kunt verwachten als je de Vaticaanse Musea binnengaat.

Wat bevindt zich in de Vaticaanse Musea?

De Vaticaanse Musea herbergen een collectie van ongeveer 70.000 werken, waaronder enkele van de meest prominente Romeinse sculpturen en renaissanceschilderijen, die door de eeuwen heen door de katholieke kerk en het pausdom zijn verzameld. Hiervan zijn er slechts 20.000 te zien. Om zo'n groot aantal kunstwerken te huisvesten, heeft Vaticaanstad 54 galeries gecreëerd die bekend zijn geworden als de Vaticaanse Musea. De musea hebben ongeveer 640 mensen in dienst die in 40 verschillende administratieve, wetenschappelijke en restauratieafdelingen werken.

Kom meer te weten over de Vaticaanse Musea >

Wie heeft de Vaticaanse Musea gebouwd?

Paus Nicolaas V begon met de bouw van het Vaticaan, stichtte de Vaticaanse bibliotheek en zette in 1447 de bouw van de Sint-Pietersbasiliek in gang door de architect Bernardo Rossellino de opdracht te geven. In 1471 gaf Paus Sixtus IV opdracht tot de bouw van de Sixtijnse Kapel.

De Vaticaanse musea werden echter pas in het begin van de 16de eeuw geboren, toen Paus Julius II zijn collectie naar het Achthoekige Hof verplaatste. De oorsprong van de musea gaat terug tot de aankoop van de beeldengroep "Laocoön en zijn zoons" van een wijngaardeigenaar. Het beeld, dat de Trojaanse priester Laocoön en zijn twee zonen voorstelt die worden aangevallen door gigantische slangen, werd een maand na de ontdekking in het Vaticaan tentoongesteld.

In 1508 gaf Paus Julius II de kunstenaar Rafaël de opdracht om de Stanze opnieuw in te richten, die sindsdien de Kamers van Raphael worden genoemd. Naarmate de collectie groeide, werden nieuwe gebouwen gebouwd, zoals de Galerie van Plattegronden in 1580, een reorganisatie van de zalen van de Heilige en Profane Musea en het Kabinet van Maskers in 1740, en het Gregoriaans-Etruskisch Museum in 1837.

Ontdek de galeries in de Vaticaanse Musea

Eerste Verdieping

Gregoriaans Egyptisch Museum- Vaticaanse Musea

Gregoriaans-Egyptisch Museum

Het Gregoriaans-Egyptisch Museum, opgericht door Paus Gregorius XVI in 1839, bestaat uit negen kamers met artefacten uit het oude Egypte die naar Rome zijn gebracht, evenals de collectie van keizer Hadrianus' Villa Adriana. Gelegen in het paleis van de Belvedere, vind je hier epigrafische artefacten, de reconstructie van het Serapeum van de Canopus uit Villa Adriana, de Carlo Grassi Collectie, reliëfs en inscripties uit Assyrische paleizen en het beroemde Dodenboek. De negen kamers komen uit op het terras van de "Nicchione della Pigna" (vrij vertaald: "Nis van de dennenappel"), die talrijke sculpturen herbergt.

Vaticaanstad Chiaramonti Museum

Chiaramonti Museum

Gelegen in de loggia die het Paleis van de Belvedere verbindt met de Vaticaanse paleizen, is het museum vernoemd naar Paus Pius VII Chiaramonti (1800-1823). Het museum, dat in 1806 werd geopend, had tot doel om een ruimte te creëren om de 'drie zusterkunsten' samen te tonen: beeldhouwkunst, architectuur en schilderkunst. Het Chiaramonti Museum heeft meer dan duizend antieke sculpturen tentoongesteld.

Vaticaans Museum

De Nieuwe Vleugel

Paus Pius VII (1800-1823) gaf de Romeinse architect Raffaelle Stern de opdracht om te bouwen wat nu de Braccio Nuovo (De Nieuwe Vleugel) van het Chiaramonti Museum wordt genoemd. Na de dood van Stern werd het werk voortgezet door Pasquale Belli tot de opening in 1822. De nieuwe vleugel werd gebouwd na de teruggave van de door Napoleon in beslag genomen werken, wat een herschikking van de museumcollectie vereiste. De vleugel, gebouwd in neoklassieke stijl, herbergt klassieke sculpturen. Langs de muren van de galerij vind je 28 nissen met levensgrote standbeelden van keizers en Romeinse replica's van beroemde Griekse beelden.

Vaticaanse Musea

Pio Clementino Museum

Deze ruimte, vernoemd naar Paus Clemens XIV in 1771 en Paus Pio VI, die verantwoordelijk is voor de oprichting van het museum, bestaat uit twaalf verschillende kamers. Je vindt er de pauselijke collecties van klassieke sculpturen, vondsten van opgravingen in Rome en Lazio en schenkingen van verzamelaars en antiquairs. Alessandro Dori, Michelangelo Simonetti en Giuseppe Camporese waren verantwoordelijk voor de neoklassieke architectuur van het gebouw. In 1797, met het Verdrag van Tolentino, werden de pauselijke staten gedwongen om meesterwerken in het museum af te staan aan Napoleon. Veel van deze werken werden hersteld na de nederlaag van Napoleon en het Congres van Wenen in 1815.

Borgia appartementen vaticaanstad

De Appartamento Borgia

De Appartamento Borgia zijn een suite van zes kamers (De Kamer van de Sibillen, De Kamer van het Credo, De Kamer van de Vrije Kunsten, De Kamer van de Heiligen, De Kamer van Mysteriën en De Kamer van Pausen) die door Paus Alexander VI als residentie werden gebruikt . Hij had Bernardino di Betto de opdracht gegeven om de kamers in de 19de eeuw te decoreren met fresco's. Na zijn dood werd het appartement verlaten. Later huisvestte het enkele van de kardinaal-nepoten tot het einde van de 19de eeuw toen Paus Leo XIII besloot het voor het publiek te openen.

De Sixtijnse Kapel

Deze bijzondere kapel in het Apostolisch Paleis in Vaticaanstad dankt zijn naam aan Paus Sixtus IV, die de kapel tussen 1473 en 1481 bouwde. De Sixtijnse Kapel staat bekend om de prachtige fresco's die het interieur sieren. Botticelli, Perugino, Pinturicchio, Ghirlandaio en Rosselli creëerden tijdens het bewind van Sixtus IV een reeks fresco's die het leven van Mozes en het leven van Christus uitbeelden. Tussen 1508 en 1512 schilderde Michelangelo het plafond van de kapel.

Bruiloftszaal Aldobrandini Vaticaanse Musea

Kamer van de Aldobrandini Bruiloft

Deze ruimte stond vroeger bekend als de Kamer van Samson met fresco's van Guido Reni die de verhalen van Samson uitbeeldden. Vanaf 1838 werd de kamer gebruikt voor het tentoonstellen van schilderijen uit de Romeinse tijd, zoals de Aldobrandini Bruiloft, de Odyssee Cyclus van de Via Graziosa en de fresco's van Ostia. Meer recente toevoegingen zijn de inscriptie van de insula Sertoriana en de mozaïeken van de Furietti Collectie.

Vaticaanse musea

Het Christelijk Museum

In 1757 werd bij decreet van Paus Benedictus XIV het Vaticaans Christelijk Museum opgericht. De gehele collectie hier was bedoeld om inzicht te geven in het erfgoed van geloof en cultuur van de christenen van de eerste eeuwen. Het museum breidde zich geleidelijk uit met de aangrenzende kamers, zoals de Zaal van de Papyri en de Kamer van de Eerbetoon.

Vaticaanse musea

Het Profane Museum

Het Profane Museum, opgericht in 1761 door Paus Clemens XIII, was het eerste in het Vaticaan met een verzameling niet-religieuze kunst. Het museum dat aanvankelijk de naam "Medaillezaal" droeg, werd opgericht om de niet-religieuze voorwerpen van de Carpegna-, Vettori- en Assemani-collecties te tonen die ten tijde van de oprichting in het museum aanwezig waren. Tot het begin van de negentiende eeuw waren er ook de pauselijke numismatische collecties. Het is gelegen ten noorden van de Clementijnse Galerie.

Vaticaanse musea

Gregoriano Profano Museum

Opgericht in het Lateraans-Apostolisch Paleis door Paus Gregorius XVI Cappellari in 1844, toonde het Gregoriano Profano Museum de resultaten van de pauselijke archeologische opgravingen in Rome en in nabijgelegen plaatsen zoals Cerveteri, Veii en Ostia. Je vindt hier verschillende momenten en thema's in de klassieke kunst, van het oude Griekenland tot de late Romeinse tijd. Griekse sculpturen, kopieën en reconstructies van Griekse originelen gemaakt tijdens de Romeinse tijd en sculpturen uit de keizerlijke Romeinse tijd, zijn enkele van de werken die hier prominent worden getoond.

Vaticaanse musea

Lapidario Profano ex Lateranense (vrij vertaald: Het voormalig seculier Lapidarium)

De Lapidario Profano ex Lateranense ontstond nadat de collectie in het Lateraans Apostolisch Paleis was overgebracht naar het Vaticaan. De inscripties zijn op basis van hun plaats van herkomst onderverdeeld in "Buitenstedelijk of gemeentelijk" en "Inscripties uit Rome". Deze tweede groep is verder onderverdeeld op tekstuele inhoud, archeologische context en vervolgens op buitenstedelijk gebied. Grafinscripties van verschillende oorsprong, die eerder werden getoond in de Lapidario Profano, zijn momenteel te zien in het Grote Mozaïekgebied. Een deel van de "Gemeentelijke inscripties" is toegankelijk voor publiek.

Vaticaanse musea

Het Pius-Christelijk Museum

Het Pius-Christelijk Museum werd in 1854 gesticht door Paus Pius IX om het bewijs van de christelijke gemeenschappen van de eerste eeuwen te huisvesten, evenals enkele werken uit het Christelijk Museum. Collecties van kerken in Rome, sculpturen en opschriften uit Romeinse catacomben werden ook overgebracht naar het Pius-Christelijk Museum voor bewaring. De werken waren grotendeels sarcofagen met christelijke afbeeldingen uit de 3de tot de 5de eeuw. Ze waren verdeeld op thematische basis om ze overzichtelijk weer te geven voor bezoekers.

Vaticaanse Musea

Lapidarium Galerie

Gelegen in het zuidelijke deel van de lange gang die is gemaakt om het Vaticaanse paleis met het Belvedere Paleis te verbinden, heeft de galerij een stenen bibliotheek met opschriften die dateren uit de 1ste eeuw voor Christus en de 6de eeuw na Christus. Het is de thuisbasis van de rijkste lapidaire collectie in het Vaticaan, de galerij vormt een "stenen bibliotheek", met meer dan 3400 "pagina's" verdeeld over 48 muren. De inhoud, geschreven op platen, sokkels, urnen, altaren en sarcofagen, is naar inhoud gerangschikt.

Vaticaanse Musea

Het Joodse Lapidarium

Het Joodse Lapidarium bevat ongeveer tweehonderd inscripties die zijn ontdekt tijdens de opgraving van de Joodse catacomben van Monteverde. De catacombe, die in ieder geval uit de 17de eeuw dateert, werd pas in het begin van de 20ste eeuw systematisch verkend. In 1914 werden de vondsten tentoongesteld in het Lateraans Paleis en in 1963 werden ze overgebracht naar het Vaticaan. De collectie is belangrijk voor de overvloed aan informatie die ze bieden over de Romeins-joodse gemeenschap tussen de derde en vierde eeuw na Christus.

Vaticaanse Musea

Het Christelijke Lapidarium

Het Christelijke Lapidarium bestaat uit meer dan tweeduizend inscripties van kerken, stedelijke kloosters en opgravingen in de Romeinse catacomben. Het lapidarium werd in 1854 gebouwd onder Paus Pius IX. Je vindt inscripties gegraveerd op marmer, geschilderd op baksteen of gedrukt middels het gebruik van stempels. De collectie, die te zien was in het Lateraans-Apostolisch Paleis, werd in 1963 overgedragen aan het Vaticaan. De collectie hier is onderverdeeld in drie categorieën, namelijk: historische inscripties, dogmatische inscripties en inscripties gecombineerd met symbolen en figuren.

Vaticaanse Musea

Pinacoteca

De Pinacoteca, ingehuldigd in 1932, is een van de nieuwere galerijen in de Vaticaanse Musea. Gebouwd door architect Luca Beltrami voor Paus Pius X in de 19de-eeuwse Square Garden, herbergt de Pinacoteca 460 schilderijen verdeeld over achttien kamers. De collectie hier begon met 118 schilderijen die werden verzameld door Paus Pius VI. Pas na de val van Napoleon werden de schilderijen bij elkaar gebracht voor een openbare tentoonstelling. De collectie is ingedeeld op basis van chronologie en kunstschool. Je vindt er meesterwerken van de grootste kunstenaars uit de geschiedenis van de Italiaanse schilderkunst, zoals Giotto, Perugino, Rafaël, Leonardo da Vinci, Tiziano, Veronese, Caravaggio en Crespi.

Vaticaanse Musea

De Collectie Hedendaagse Kunst

Dit deel toont hedendaagse kunst vanaf de negentiende eeuw tot het begin van de twintigste eeuw. Hier vind je zo'n achtduizend schilderijen, beelden en grafische kunst van Van Gogh, Bacon, Chagall, Carrà, de Chirico, Manzù, Capogrossi, Fontana, Burri en Matisse.

De tweede verdieping

Vaticaanse musea

Gregoriaans-Etruskisch Museum

Het Gregoriaans Etruskisch Museum, opgericht door paus Gregorius XVI in 1837, was een van de eerste musea gewijd aan Etruskisch antiek. Hier vind je artefacten die zijn gevonden tijdens opgravingen in steden van het oude Etruskië. Het bevat ook de collecties van Falcioni, Benedetto Guglielmi, Mario Astarita en Giacinto Guglielmi. Ook kun je hier antieke Romeinse voorwerpen en Griekse figuratieve vazen bekijken. Vanuit het museum kun je de beroemde dubbele spiraaltrap van Bramante zien.

Vaticaanse musea

Galerie van de Kandelaber

De galerie werd tussen 1785 en 1788 gebouwd in opdracht van Paus Pius VI Braschi . Het werd later gerenoveerd tijdens het pontificaat van Paus Leo XIII Pecci (1878-1903). De galerie heeft massieve marmeren kandelaars en gekleurde marmeren zuilen die de ruimtes in zes verschillende secties verdelen. De schilderijen hier werden uitgevoerd door Domenico Torti en Ludwig Seitz, terwijl Giuseppe Rinaldi en Luigi Medici de leiding hadden over het marmeren inlegwerk.

Vaticaanse musea

Galerie van Wandtapijten

In de Galerie van Wandtapijten is de Vaticaanse collectie te zien, die ontstond in de 15de eeuw toen de paus een serie wandtapijten bestelde. De Galerie toont de Vlaamse serie die afleveringen uit het leven van Christus toont op basis van tekeningen van leerlingen van Rafaël. De galerie heeft ook 17de-eeuwse wandtapijten met episodes uit het leven van Paus Urbanus VIII. Een van de meer prominente werken hier zijn gemaakt in opdracht van Paus Leo X, opgedragen aan Rafaël, met de Handelingen van de Apostelen. De kamer herbergt ook een wandtapijt van Het Laatste Avondmaal, geschonken door koning Francis I, aan Paus Clemente VII in 1533.

Vaticaanse musea

Galerie van Kaarten

De Galerie van Kaarten bevindt zich aan de westkant van het Belvedere Hof. Hier vind je een uitgebreide collectie geschilderde topografische kaarten van Italië. De kaarten zijn ontworpen door geograaf Ignazio Danti. De galerie is 120 meter lang en het kostte Danti drie jaar om de 40 panelen te voltooien. De panelen bevatten kaarten die het hele Italiaanse schiereiland weergeven, regionale kaarten, geografische kaarten die het oude Italië en het moderne Italië weergeven en een kaart die een algemeen beeld geeft van de vier grote Italiaanse havens van de 16de eeuw, namelijk Venetië, Ancona, Genua en Civitavecchia.

Vaticaanse musea

De Kamer van de Onbevlekte Ontvangenis

Francis Podesti werkte van 1856 tot 1865 aan de grote kamer naast de Kamers van Rafaël, in opdracht van Paus Pius IX die de verkondiging van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis in 1854 wilde vieren. De voorstelling begint vanaf het plafond, met scènes die verwijzen naar de deugden van de Maagd en lopen helemaal door naar de oostelijke muur, met de kroning van het beeld van Maria, een gebeurtenis die volgt op de proclamatie.

Vaticaanse musea

De Kamers van Rafaël

De vier kamers (Sala di Costantino, de Stanza di Eliodoro, de Stanza della Segnatura en de Stanza dell'Incendio del Borgo) staan bekend als de Kamers van Rafaël. Ze maken deel uit van het appartement in het Apostolisch Paleis dat werd gekozen door Paus Julius II della Rovere als zijn eigen woning en dat ook gebruikt door zijn opvolgers. Deze kamers zijn beroemd om de fresco's die geschilderd werden door Rafaël.

Vaticaanse musea

Kapel van Paus Urbanus VIII

Dit is de privékapel van het "oude appartement" dat in de 16de eeuw door de pausen werd gebruikt als pauselijke residentie. Het werd gebouwd op verzoek van Paus Urbanus VIII Barberini in 1631 in de zuidwestelijke hoek van de Borgia-toren. De fresco's van schilder Alessandro Vaiani verbeelden de verhalen van de Passie van Christus door middel van scènes van de geseling, de doornenkroning, de ontmoeting van Christus met Sint-Veronica en Christus in de tuin. Er is ook een altaarstuk met fresco's dat een Pietà toont met de Madonna, Johannes de Doper, Maria Magdalena en Nikodemus dat in 1635 werd gemaakt door Pietro da Cortona.

Kamer van de Chiaroscuri

Voorheen was deze ruimte onderdak aan personeel dat verantwoordelijk waren voor het toezicht op de slaapkamer van de paus en degenen die verantwoordelijk waren voor het dragen van de draagstoel van de paus op hun schouders. Het houten cassetteplafond dat je vandaag ziet, werd in de zestiende eeuw gemaakt naar een ontwerp van Rafaël. Op de muren vind je een reeks apostelen en heiligen. Het werd oorspronkelijk geschilderd door Rafaël, maar is volledig opnieuw geschilderd door de broers Federico en Taddeo Zuccari omdat het in de loop van de tijd beschadigd was. Ook vind je hier de wapens van de patroonheilige Paus Leo X Medici.

Kapel van Petrus' Martelaar

Gebouwd in de zuidwestelijke hoek van de toren tussen 1566 en 1570, staat deze kapel temidden van drie kapellen die werden gebouwd in opdracht van Paus Pius V. Het stucwerk en de fresco's zijn gemaakt door Giorgio Vasari en zijn leerling Jacopo Zucchi. Je vindt hier de overblijfselen van het Sancta Sanctorum, de oude kapel van het Paleis van de Pausen in Lateranen.

Vaticaanse musea

De Niccoline Kapel

De Niccoline Kapel, genoemd naar Paus Nicolaas V, die opdracht gaf tot de bouw ervan, wordt beschouwd als een van de grote werken van het 15de-eeuwse Italië. Fresco's bedekken het interieur. Hier worden episodes uit het leven van de martelaars Stefanus, Sint-Laurens en de vier evangelisten afgebeeld.

De Kelder

Vaticaanse musea

Het Koetspaviljoen

De Grand Gala Berlin, gebouwd in Rome in 1826 door Paus Leo XII, is een historische koets. Hij maakt deel uit van de negen ceremoniële berlines die toebehoren aan pausen of prinsen van de Heilige Roomse KerK en zijn onderdeel van de prominente collecties die worden tentoongesteld in het Koetspaviljoen. Deze rijtuigen zijn historisch bewijs van pauselijke mobiliteit. Je vindt er ook verschillende auto's, zoals de eerste Mercedes, de Fiat Campagnola die verband houdt met de moordaanslag op Paus Johannes Paulus II in 1981, de laatste Kever die in 2003 door Volkswagen in Mexico werd geproduceerd en meer.
Hoe boek ik Vaticaan tickets & tours?

Wat valt er te zien in de Vaticaanse Musea? Vind hier het antwoord op al je vragen!

Wat valt er te zien in de Vaticaanse Musea?

In de Vaticaanse Musea vind je een uitgebreide collectie kunstwerken, waaronder Romeinse beeldhouwwerken en renaissanceschilderijen die door de eeuwen heen door de katholieke kerk en het pausdom zijn verzameld.

Kun je een rondleiding krijgen door de Vaticaanse Musea?

Ja, je kunt de Vaticaanse Musea bezoeken voor een rondleiding. Tickets voor de Vaticaanse Musea koop je hier.

Hoeveel kamers zijn er in de Vaticaanse Musea?

De Vaticaanse Musea bestaan uit 54 musea, die in totaal 1400 kamers, kapellen en galerijen bevatten.

Mag je fotograferen in de Vaticaanse Musea?

Fotografie is toegestaan in sommige delen van de Vaticaanse Musea, maar alleen voor persoonlijk gebruik.

Is het gratis om de Vaticaanse Musea te bekijken?

Nee, je moet een kaartje kopen om toegang te krijgen tot de Vaticaanse Musea. Je kunt je toegangskaarten voor de Vaticaanse Musea hier kopen.

Zijn de Vaticaanse Musea de moeite waard?

Ja, een bezoek aan de Vaticaanse Musea is absoluut de moeite waard. Het is de thuisbasis van een uitgebreide collectie van de grootste meesterwerken aller tijden, waardoor het de moeite waard is om tijdens je leven minstens één bezoek te brengen.