Ontdek de Vaticaanse Musea | Geschiedenis, Hoogtepunten & Meer

Overzicht

De Vaticaanse musea in Vaticaanstad, die in het begin van de 16e eeuw zijn opgericht, tonen werken die in de loop der eeuwen door de katholieke kerk zijn verzameld. De musea bevatten ruwweg 70.000 werken, waarvan er 20.000 te bezichtigen zijn. Hoewel het aantal bezoekers in 2020 met 81 procent was gedaald als gevolg van de COVID-19 pandemie, stond het museum nog steeds op de vierde plaats van de lijst van meest bezochte kunstmusea ter wereld.

Wat zijn de Vaticaanse Musea?

Vaticaanse musea
 • De Vaticaanse Musea zijn een groep kunst- en christelijke musea die zich binnen de muren van Vaticaanstad bevinden.
 • De collecties van de Vaticaanse Musea bestaan uit meer dan 70.000 schilderijen en beeldhouwwerken, die prominent worden tentoongesteld in meer dan 54 gallerijen.
 • Je vindt er klassieke beeldhouwwerken, wandtapijten en schilderijen van grootheden uit de Renaissance, zoals Rafaël, Caravaggio, Michelangelo, Bernini en da Vinci.
 • Ze hebben ook een collectie moderne religieuze kunst met werken van kunstenaars als Carlo Carrà, Van Gogh, Gauguin, Salvador Dalí, en Pablo Picasso.

De missie van de Vaticaanse Musea

Laocoön en zijn zonen, de eerste aanwinst van de Vaticaanse Musea, werd een maand na de ontdekking in 1506 voor het publiek tentoongesteld. In de loop van de volgende eeuwen breidde de collectie zich uit en werden ook de musea uitgebreid, waardoor het vandaag een van de belangrijkste musea ter wereld is.

Het motto van de Vaticaanse Musea is:

Kunst is evangelisatie

Hoewel kunst een geloofwaardige getuige is van de schoonheid van de schepping, is zij voor de Kerk vooral een "evangelisatiemiddel". Kunst, of het nu in de vorm van muziek, architectuur, beeldhouwkunst of schilderkunst is, wordt gebruikt om de boodschap van het christendom te laten zien en over te brengen. Een voorbeeld hiervan is de catechismus die in middeleeuwse kathedralen werd gegeven aan de hand van stenen beelden, omdat de mensen niet konden lezen. Schoonheid is, volgens de Kerk, een manier om God te ontmoeten.

Musea open voor iedereen

Met de bedoeling om kunst te gebruiken als een middel om het woord van God te verspreiden, zijn de Vaticaanse musea ontworpen als "een plaats van schoonheid en welkom". Het is een ruimte die niet alleen openstaat voor nieuwe vormen van kunst, maar ook voor mensen uit alle lagen van de bevolking.

Waarom zijn de Vaticaanse Musea Beroemd?

In het Vaticaan, gelegen bij de rivier de Tiber, vind je de Vaticaanse Musea. De Vaticaanse Musea, die in het begin van de 16e eeuw door paus Julius II werden gesticht, kunnen bogen op een van de grootste kunstcollecties ter wereld. Afgezien van kunst, archeologie en etno-antropologie werken, zoals Egyptische mummies, Etruskische bronzen, de Vaticaanse Musea bevatten ook enkele van de meest artistiek belangrijke kamers, zoals die met fresco's van Raphael, en de Sixtijnse Kapel geschilderd door Michelangelo. De Vaticaanse Musea zijn een must-visit voor kunstliefhebbers, geschiedenisfanaten en religieuzen.

Plan je bezoek aan de Vaticaanse Musea

In 2019 meldde het Vaticaan 6,9 miljoen bezoekers. Plan je reis om te genieten van een probleemloze ervaring.

Vaticaanse Musea
Vaticaanse Musea

Wie stichtte de Vaticaanse Musea?

De Musea van Vaticaanstad werden in 1506 opgericht door paus Julius II. De eerste toevoeging aan het museum was het standbeeld van Laocoon en zijn zonen. Pas in 1771 werd het museum opengesteld voor het publiek.

Korte geschiedenis van de Vaticaanse Musea

Vaticaanse Musea geschiedenis
 • Paus Julius II kocht in de 16e eeuw het beeldhouwwerk "Laocoon en zijn zonen" van een wijngaardenier.
 • Gregorius XVI stichtte het Etruskisch Museum in 1837 en het Egyptisch Museum in 1839.
 • Onder Pius IX werd het Pio Christian Museum toegevoegd.
 • In 1910, onder Sint Pius X, werd het Hebreeuws Lapidarium opgericht.
 • Het Gregoriaans Profaan Museum, het Pio Christelijk Museum en de Hebreeuwse Lapidair werden in 1970 overgebracht van het Lateraans Paleis naar hun huidige gebouw in het Vaticaan.

Wat is er in de Vaticaanse Musea

Vaticaanse Musea

De wenteltrap

De wenteltrap in de Vaticaanse Musea is geïnspireerd op Bramante's iconische dubbele-helix trap in het Pio-Clementine Museum. De trap, ook bekend als Scala Elicoidale, werd in 1932 ontworpen door de Italiaanse architect Giuseppe Momo. Net als het origineel bestaat de trap uit twee afzonderlijke trappen die mensen in staat stellen op te stijgen en af te dalen zonder elkaar tegen te komen. Het belangrijkste doel van het ontwerp was een ononderbroken doorgang in beide richtingen mogelijk te maken.

Vaticaanse Musea

De Rafaëlkamers

De Rafaëlkamers zijn een groep kamers in het publieke gedeelte van het Vaticaanpaleis (deel van de Vaticaanse Musea) die beroemd zijn om hun fresco's die werden geschilderd door Rafaël, en die de hoogrenaissance in Rome markeren. De zalen die deel uitmaken van de Rafaëlzalen zijn Sala di Costantino ("Zaal van Constantijn"), de Stanza di Eliodoro ("Zaal van Heliodorus"), de Stanza della Segnatura ("Zaal van de Signatura") en de Stanza dell'Incendio del Borgo ("De zaal van de brand in de Borgo").

Gregoriaans Etruskisch Museum

Gregorische Etruskische Museum

Het werd in 1836 opgericht door Paus Gregorius XVI en bestaat uit 8 galerijen die gewijd zijn aan Etruskische antiquiteiten en artefacten die werden opgegraven in vooraanstaande steden van het oude Etrurië. Tot de historische kunstvoorwerpen in dit museum behoren vazen, bronzen, sarcofagen en de befaamde collectie van de markiezen van Guglielmi di Vulci. Het Egyptisch Museum, of het Egiziano Museum, herbergt een grote verzameling artefacten uit het oude Egypte zoals papyrussen, gemummificeerde dieren, de Grassi Collectie, en reproducties van het Boek van de Doden.

Sixtijnse Kapel
Vaticaanse Musea

Galerij van Kaarten

De Galerij der kaarten is een 120 meter lange galerij in de Vaticaanse Musea die bedekt is met geschilderde kaarten van Italië, gebaseerd op tekeningen van broeder en geograaf Ignazio Danti. Het kostte Danti 3 jaar om de 40 panelen te voltooien waaruit de Galerij der Kaarten bestaat. Je vind er een kaart van het hele Italiaanse schiereiland, die elk een regio voorstelt. Je ziet ook het werk van maniëristische kunstenaars zoals Cesare Nebbia, bijv. op het gewelfde plafond.

Vaticaanse Musea

De Galerij der Beelden en de Zaal der Bustes

De Galerij der Beelden en de Zaal der Bustes, een van de 54 zalen van het Pio-Clementijns Museum, herbergt talrijke Griekse en Romeinse beeldhouwwerken. De galerij was oorspronkelijk bedekt met fresco's die landschappen en steden voorstelden, terwijl de afbeeldingen van Cupido's geschilderd door Pinturicchio de nissen in de muur in beslag namen. In de galerij zijn werken te zien zoals de Slapende Ariadne, de buste van Menander en de Barberini kandelaar.

Lapidiary Galerij

Lapidaire Galerij

De Lapidaire Galerij herbergt de rijkste lapidaire collectie van het Vaticaan. Je vind deze galerij langs het zuidelijke deel van de lange gang die het Vaticaanse Paleis met het Belvedere Paleis verbindt. De expositie is samengesteld door Gaetano Marini, de eerste Custodian van de Apostolische Bibliotheek vanaf 1800. De Galerij vormt een stenen bibliotheek, met meer dan 3400 bladzijden, geschreven op platen, sokkels, urnen, altaren en sarcofagen, verdeeld over 48 muren.

Vaticaanse Musea

Sala Rotunda

De Sala Rotunda werd in de 18e eeuw gebouwd. De ronde zaal met een halfrond gewelf imiteert het Pantheon. De Sala Rotunda is bekleed met kolossale standbeelden en bustes die op halve zuilen zijn gebouwd. De vloer is versierd met ingewikkelde mozaïekpatronen uit de 3e eeuw na Christus. Het hoogtepunt is natuurlijk het enorme rode bassin van porfier. Het heeft een omtrek van 13 meter.

Archeologische Zones van de Vaticaanse Musea

Vaticaan Necropolis
Vaticaan museum

Opgravingen van St. John Lateran

Onder St. John Lateran, een kathedraal die in de 4e eeuw werd gebouwd ter ere van St. John de Doper en John de Evangelist, vind je overblijfselen van oude gebouwen die al bestonden voordat de basiliek werd gebouwd. De huizen die tijdens de eerste keizertijd in deze streek stonden, werden in 193 n. Chr. afgebroken toen Septimius Severus besloot de nieuwe kazerne voor de lijfwachten van de keizer te bouwen. In 312 na Christus, na de Slag bij de Milvische brug, schafte Constantijn de kazerne af en liet hij de basiliek bouwen.

Vaticaanse Villa's & Tuinen

Vaticaan tuinen
Castel Gandolfo

Restauratie en wetenschappelijke diensten

1. Restauratie, conservering, onderzoek

De Vaticaanse Musea beschikken over verschillende instanties die zich bezighouden met de restauratie en conservering van de verschillende kunstwerken die in de Musea worden bewaard. Zo ontwikkelt het Bureau van Restauratoren strategieën om de risicodrempel te verlagen en de kwaliteit te verbeteren van de historisch-artistieke en archeologische bezittingen die onder de hoede van de Vaticaanse Musea vallen. Het Cabinet of Scientific Research applied to Cultural Heritage voert daarentegen diagnostische procedures uit om de processen van verval van werken vast te stellen en integrale materialen en productietechnieken te identificeren.

Er zijn ook laboratoria die zich bezighouden met de conservering en restauratie van alle kunstvoorwerpen die in de Vaticaanse Musea worden bewaard, op basis van de gebruikte materialen. Hiertoe behoren het laboratorium voor de restauratie van wandtapijten en textiel, het laboratorium voor de restauratie van schilderijen en houtmaterialen, het laboratorium voor de restauratie van etnologische materialen, het laboratorium voor de restauratie van steenmaterialen, het laboratorium voor de restauratie van metalen en keramiek, het laboratorium voor de restauratie van mozaïek en het laboratorium voor de restauratie van papier.

2. Wetenschappelijke diensten

 • De Superintendence voor Architecturaal Erfgoed is sinds 2008 belast met de verantwoordelijkheid voor de conservering van de gebouwen binnen de muren van het Vaticaan. Het bureau heeft een belangrijke rol gespeeld bij de restauratie van de zuilengalerij van het Sint-Pietersplein, de kloostergang van Sint-Jan Lateranen en de kerk van Sint-Thomas van Villanova in Castel Gandolfo. Thomassen van Villanova in Castel Gandolfo. Momenteel is het betrokken bij de restauratie van het Binnenhof van de Dennenappel.
 • Het Historisch Archief bewaart alle documentatie betreffende de collecties van de Musea en de activiteiten van de Instelling vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw tot het einde van de twintigste eeuw. Het archief is toegankelijk voor interne personeelsleden van het museum en voor externe aanvragers die de toestemming van het directoraat hebben gekregen.
 • Collectieregister en Centrale Catalogus is een gecentraliseerd bureau dat zich bezighoudt met het samenstellen, bijhouden en bijwerken van catalogusgegevens over de werken in de Vaticaanse Musea. De dienst van het Verzamelingenregister is niet toegankelijk voor het publiek.
 • De Vaticaanse Bibliotheek, opgericht in 1938, bevat tijdschriften en teksten die de werken van de collecties van de Vaticaanse Musea documenteren. Zij bevat ongeveer 50.000 titels. De bibliotheek is gereserveerd voor het personeel van de Vaticaanse Musea.
 • De Fotobibliotheek werkt aan het behoud, de bescherming, de opwaardering, de bevordering en de studie van een belangrijk fotografisch erfgoed. De collectie omvat de archieven met betrekking tot de collecties van de Musea en foto's van historische foto's van vergezichten, landschappen, de stad en bezienswaardigheden in Rome, maar ook in andere Italiaanse of buitenlandse steden.

Online Catalogus

Vind informatie over de mobiele kunstwerken die worden tentoongesteld in de Vaticaanse Musea met behulp van de online catalogus. Je kunt gegevens vinden over de werken die zich bevinden in het Gregoriaans Egyptisch Museum, een deel van het Gregoriaans Etruskisch Museum, het Pio Clementino Museum, de Lapidaire Galerij, de Nieuwe Vleugel, een deel van het Gregoriano Profano Museum, het Pius-Christelijk Museum, de Pinacoteca, delen van het Volkenkundig Museum en het Koetsenpaviljoen, het Christelijk Museum, de Collectie van Hedendaagse Kunst, de Tapijtcollectie, het Apostolisch Paleis van Castel Gandolfo en het Antiquarium van Villa Barberini in Castel Gandolfo.

De online-catalogus is momenteel alleen in het Italiaans beschikbaar, aangezien deze zich nog in de implementatiefase bevindt.

Je kunt ook toegang krijgen tot de gebouwen via een virtuele rondleiding door de Vaticaanse Musea.

Vaticaanse Musea Tickets & Rondleidingen

Vaticaan museum
Vaticaan museum

Boek Vaticaanse Musea Tickets & Rondleidingen

Rondleiding door Vaticaanse Musea & Sixtijnse Kapel
Directe bevestiging
Tickets op je mobiel
Flexibele duur
Rondleiding
Meer info
Priority Tickets voor Vaticaanse Musea & Sixtijnse Kapel
Directe bevestiging
Tickets op je mobiel
Flexibele duur
Meer info

FAQ Vaticaanse Musea

Wat is het Vaticaans Museum?

De Vaticaanse Musea zijn de openbare musea van Vaticaanstad. De Vaticaanse Musea, die in de 16e eeuw werden opgericht, tonen werken die door de Katholieke Kerk en het Pausdom werden vergaard, waardoor het museum enkele van de belangrijkste meesterwerken uit de Renaissance en Romeinse beeldhouwwerken herbergt.

Heb ik kaartjes nodig om de Vaticaanse Musea binnen te komen?

Ja, je moet tickets kopen om toegang te krijgen tot de Vaticaanse Musea. Je kunt hier tickets voor het Vaticaanse Museum kopen.

Waar in Rome bevinden zich de Vaticaanse Musea?

De Vaticaanse Musea bevinden zich in Vaticaanstad, dat op de westelijke oever van de rivier de Tiber ligt.

Waarom is het Vaticaans Museum zo belangrijk?

De Vaticaanse Musea herbergen een van de grootste kunstcollecties ter wereld, uit alle eeuwen en van over de hele wereld, van Egypte tot Griekenland tot Rome, van vroegchristelijke en middeleeuwse kunst tot de renaissance tot hedendaagse kunst.

Wie heeft de Vaticaanse Musea gesticht?

Paus Julius II stichtte de musea in het begin van de 16e eeuw. Latere pausen vulden de collectie aan.

Hoe lang duurt een bezoek aan het Vaticaans Museum?

Trek minstens 3 uur uit voor een bezoek aan de Vaticaanse Musea.

Wat is er te zien in de Vaticaanse Musea?

Er is heel wat te zien in het Vaticaans Museum. Rafaëls meesterwerk Transfiguratie, de Pinecone Courtyard, het beroemde Laocoön beeldhouwwerk, de Rotunda Zaal, de Tapijtzaal, de Kaartenzaal en de Sixtijnse Kapel zijn enkele van de attracties die je niet mag missen in de Vaticaanse Musea.

Zijn er rondleidingen in de Vaticaanse Musea?

Ja, er zijn rondleidingen in de Vaticaanse Musea. Een rondleiding door de Vaticaanse Musea kan erg nuttig zijn als je meer wilt weten over wat je in de musea ziet.

Kun je alleen de Sixtijnse Kapel bezoeken?

Het is je keuze hoe je de Vaticaanse Musea wilt ervaren. De tickets voor de Vaticaanse Musea zijn inclusief toegang tot de Sixtijnse Kapel. Je kunt ervoor kiezen om al je tijd hier door te brengen, of om door de rest van de musea te dwalen als je klaar bent.

Zijn de Vaticaanse Musea een bezoek waard?

Ja, de Vaticaanse Musea bieden je een kleine sneak peak in de geschiedenis en cultuur van Rome, evenals de wereld van het christendom en de kunst. Kunstliefhebbers, geschiedenisfanaten en reislustigen zullen allemaal genieten van een bezoek aan de Vaticaanse Musea.

Zijn de Vaticaanse Musea toegankelijk voor rolstoelgebruikers?

Ja, de Vaticaanse Musea zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Ze zijn uitgerust met hellingbanen, liften en rolstoelliften.

Meer lezen

Vaticaan skip-the-line

Sla de wachtrij over in het Vaticaan

Vaticaan regels

Vaticaanse Regels en Voorschriften

Vaticaanse Bibliotheek

Vaticaanse Bibliotheek