Overzicht

Ontdek wat er in de Vaticaanse Bibliotheek zit | Bibliotheek van de Heilige Stoel

Vaticaanstad TicketsVaticaanse Bibliotheek

De bibliotheek van de Vaticaanse Musea, opgericht in 1475, herbergt tijdschriften en hedendaagse boeken die de schatten van de Vaticaanse Musea documenteren. Prehistorie via klassieke Griekse, Romeinse, Egyptische, Assyrisch-Babylonische en Etruskische oudheden, teksten over middeleeuwse en hedendaagse kunst, en meer gedetailleerd materiaal over de restauratie en conservering van kunstwerken zijn enkele van de vele onderwerpen die in de bibliotheek aan bod komen.  De markiezen Guglielmi van Vulci, kardinaal Jorge Mara Meja, professoren Bruno Mantura en de paters Verbite Michael Schulien en Wilhelm Schmidt hebben in de loop der jaren liefdadige schenkingen aan de bibliotheek gedaan.

Dingen die je niet wist over de Vaticaanse Bibliotheek

Vaticaanse bibliotheek
 • Gesticht in: 1475
 • Stichter: Paus Nicolaas V
 • Locatie: De binnenplaats Belvedere, die zich binnen het Vaticaanpaleis bevindt, dient als toegang tot de Vaticaanse Bibliotheek.
 • Afdelingen: Afdeling Manuscripten, Afdeling Gedrukte Boeken, Afdeling Numismatica
 • Collecties: Handschriften, Archiefcollecties, Gedrukte Boeken, Grafisch Materiaal, Numismatische Collecties, en Kunstvoorwerpen.
Vaticaanse bibliotheek
 • Bijna 2.000.000 gedrukte volumes en feuilletons, waaronder meer dan 8.000 incunabelen, worden in de Vaticaanse Bibliotheek bewaard.
 • Tussen 1927 en 1939 hebben de Library of Congress en de Carnegie Endowment for International Peace geholpen bij de modernisering van het boekencatalogussysteem van de Vaticaanse bibliotheek.
 • De Vaticaanse bibliotheek bezit 75.000 manuscripten in het Latijn, Grieks, Arabisch, Hebreeuws, Perzisch, Ethiopisch en Syrisch, die teruggaan tot de 2e eeuw.
 • Elk jaar worden ongeveer 6.000 nieuwe volumes aan de bibliotheek toegevoegd. Slechts een kwart wordt aangekocht, de rest zijn schenkingen.

Collecties Vaticaanse Bibliotheek

Vaticaanse bibliotheek

Manuscript Collectie

De Vaticaanse bibliotheek heeft een ongelooflijke collectie manuscripten. Enkele van de handschriften die in de bibliotheek zijn ondergebracht zijn Carte d'Abbadie, Boncompagni Ludovisi, Libri minuscoli, Papiri Vaticani copti, Raccolta Rospigliosi, Vaticani musicali, en meer dan 100 andere.

Vaticaanse bibliotheek

Archiefcollectie

De archiefcollectie in de Vaticaanse bibliotheek is indrukwekkend. De collectie omvat Archivio Barberini, Archivio Barberini Colonna di Sciarra, Autografi e Documenti Patetta, Computisteria Ottoboni, Pergamene Patetta, S. Maria in Cosmedin, en nog veel meer.

Vaticaanse bibliotheek

Geprinte Collectie

De Vaticaanse bibliotheek herbergt meer dan 1.600.000 gedrukte boeken, waarvan de meeste oud en zeldzaam zijn, waaronder meer dan 8.600 incunabelen; tienduizenden zestiende-eeuwse edities, en zeventiende-eeuwse edities, met name in de Barberini- en de Chigi-collectie.

Vaticaanse bibliotheek

Grafische Collectie

De Grafische collectie in de Vaticaanse Bibliotheek herbergt enkele adembenemende kunstwerken waaronder Fondo Stampe, Fondo Stampe Geografiche, Raccolta fotografica, Fondo Bianchi Barriviera, en meer. De Ashby collectie en de Gismondi collectie zijn twee autonome gesloten collecties die deel uitmaken van de Grafische collectie.

Vaticaanse bibliotheek

Munten en Metalen

Munten, medailles, gedenkplaten, zegels, inscripties, gebeeldhouwde stenen, zwavel- en gipsafgietsels en andere materialen worden bewaard in het Numismatisch Kabinet, of Medagliere, van de bibliotheek van het Vaticaan. Romeinse munten uit de Republikeinse periode, munten uit de steden en overheersingen van Italië, medailles uit andere landen vanaf de Renaissance tot heden, en nog veel meer worden hier bewaard.

Vaticaanse bibliotheek

Kunstvoorwerpen

Honderden kunstvoorwerpen die geen boeken zijn, worden als ornamenten tentoongesteld in de bibliotheek van het Vaticaan, te midden van de vele kostbaarheden die er zijn ondergebracht. Deze stukken - kunstwerken, beeldhouwwerken, meubilair en andere voorwerpen - zijn gecatalogiseerd als Bibliotheekkunstvoorwerpen. De kunstvoorwerpen zijn gecategoriseerd en samen met foto's opgenomen in de algemene catalogus en in de catalogus van Grafisch materiaal en Kunstvoorwerpen.

Vaticaanse bibliotheek

Speciale Projecten

De bibliotheek van het Vaticaan is ook de thuishaven van enkele speciale projecten. Hiertoe behoren IIIF Thematische Paden, RICI - Boeken en Bibliotheken van religieuze orden in Italië aan het einde van de XVIe eeuw, Het Polonsky Project, Reizen met Dante, en Het Alamire project.

Digitaliseringsprojecten

De bibliotheek van het Vaticaan is een organisatorische bibliotheek die al meer dan 500 jaar haar essentiële missie vervult: het verzamelen, onderhouden en herstellen van het boekenbezit in de bibliotheek, om het voor iedereen toegankelijk te maken. Om de teksten voor toekomstige generaties veilig te stellen, is een start gemaakt met het initiatief voor digitale bewaring op lange termijn. Dit project moet ervoor zorgen dat de technologische output zo lang mogelijk behouden blijft en dat de manuscripten van de Vaticaanse bibliotheek voor een breed publiek over de hele wereld toegankelijk worden gemaakt.

Vaticaanse archieven
Vaticaanse bibliotheek

Vaticaanse Filmotheek

De Vatican Film Library in St. Louis, Missouri, is de enige bewaarplaats van microfilms van de Biblioteca Apostolica Vaticana, de Vaticaanse bibliotheek. De bibliotheek bevindt zich in de Pius XII bibliotheek op de campus van de Saint Louis Universiteit. Lowrie J. Daly ontwierp de bibliotheek, die werd gefinancierd door de Ridders van Columbus. Het doel was de toegankelijkheid van het Vaticaan en ander materiaal voor Noord-Amerikaanse academici te vergroten.

Geschiedenis van de Vaticaanse Bibliotheek

Vaticaanse bibliotheek

Oorsprong

In de eerste helft van de dertiende eeuw werden de eerste bibliotheek en archieven van de pausen om nog onbekende redenen verstrooid. Na de dood van Bonifatius VIII werden de door de pausen van die eeuw verzamelde nieuwe collecties overgebracht naar Perugia, Assisi en uiteindelijk naar Avignon. De pausen die na 1415 naar Rome terugkeerden, probeerden op verschillende tijdstippen het verloren bibliotheekerfgoed terug te vorderen; wat aan het begin van de 17de eeuw in Avignon achterbleef, kwam terecht in de verzameling van de familie Borghese, die Leo XIII in 1891 overkocht.

Vaticaanse bibliotheek

Nicolaas V tot Sixtus V

Het begin van de moderne geschiedenis van de Vaticaanse bibliotheek gaat terug tot het midden van de 14e eeuw. Nicolaas V was degene die besloot dat geleerden de Latijnse, Griekse en Hebreeuwse teksten moesten kunnen lezen en bestuderen. Met de benoeming van een bibliothecaris, Bartolomeo Platina, en de nodige financiële steun, hervatte, voltooide en voerde Sixtus IV de missie van Nicolaas V uit. De nieuwe instelling werd ondergebracht op de benedenverdieping van een gebouw dat Nicolaas V reeds had gerenoveerd. Van een totaal van 2.527 manuscripten in 1475 tot een totaal van 3.498 in 1481 bleef de collectie groeien.

Vaticaanse bibliotheek

16e & 18e Eeuw

De bibliotheek bleef groeien in de 16e eeuw, vooral onder Leo X, met methodisch onderzoek en de aankoop van manuscripten en gedrukte werken. In de loop van de 17e eeuw werden complete prinselijke of particuliere bibliotheken in de collectie opgenomen. Vele daarvan werden omgevormd tot unieke, gesloten compilaties van handschriften en gedrukte boeken, die verschilden van de open verzamelingen die in de bibliotheek zelf begonnen. In de 18e eeuw werden in de bibliotheek van het Vaticaan afdelingen voor antiquarische en creatieve verzamelingen opgericht en geleidelijk uitgebreid.

Vaticaanse bibliotheek

19e & 20ste Eeuw

Toen Rome in 1809 bij het Franse keizerrijk werd ingelijfd, werd de bibliotheek van het Vaticaan een nationale bibliotheek en werden de bezittingen van religieuze orden toegevoegd. Onder Leo XIII werd de bibliotheek opengesteld voor een groter publiek van academici en historici, en in 1892 werd de moderne leeszaal voor gedrukte boeken ingericht. Toen de komst van de auto de oude stallen aan de Cortile del Belvedere in 1927 overbodig maakte, besloot paus Pius XI deze om te bouwen tot magazijnen voor de gedrukte boeken van de bibliotheek. Van 1982 tot 1984 werden onder de binnenplaats van de bibliotheek van het Vaticaan nieuwe rekken voor manuscripten aangelegd, dankzij financiering door de Duitse bisschoppenconferentie.

Manuscripten Afdeling

De handschriftencollecties van de Vaticaanse Bibliotheek worden bewaard, bestudeerd en ter beschikking gesteld door de afdeling Handschriften. De afdeling Manuscripten is verantwoordelijk voor de literaire collecties, die ongeveer 80.000 banden tellen. De Archiefafdeling, die aan het eind van de jaren 1970 werd opgericht, is belast met de conservering en het onderhoud van het grotere archiefbezit.

Vaticaanse bibliotheek

Manuscripten

Meer dan honderd collecties vormen de afdeling Handschriften. Deze zijn zeer verschillend, niet in het minst qua omvang, gaande van de Vaticani latini, die 15.371 genummerde voorwerpen telt, tot collecties die volledig uit één enkel voorwerp bestaan. De Vaticaanse bibliotheek staat bekend als een bibliotheek der bibliotheken vanwege de verscheidenheid aan handschriftenverzamelingen en hun herkomst. De bibliotheek is niet alleen opmerkelijk door de voortdurende inspanningen van de pausen, maar ook door de toevoeging van hele bibliotheken die dienen als weerspiegeling van andere tijdperken, werelden en beschavingen.

Vaticaanse bibliotheek

Archief Afdeling

De bibliotheek van het Vaticaan heeft geen aparte afdeling gecreëerd voor collecties die meer geschikt of zelfs uitsluitend archivistisch zijn, met de bedoeling het documentaire materiaal te scheiden van de handschriften die tot dezelfde collecties behoren. Het waren veeleer bibliografische en operationele overwegingen die de bibliotheek ertoe hebben aangezet om tegen het einde van de jaren 1970 de afdeling Archivalia op te richten. Vandaag de dag is deze afdeling het permanente onderkomen van de grote archieven die in verschillende periodes en voor verschillende doeleinden naar de bibliotheek zijn gekomen.

Vaticaanse bibliotheek

Leeszalen

Het doel van deze afdeling is te zorgen voor de goede werking van de leeszalen en de rekken met handschriften. Bovendien informeert het personeel de directeur restauratie van handschriften over manuscripten die gerestaureerd moeten worden, en houdt het toezicht op aanvragen voor goedkeuring van duplicaten. Hun taak omvat ook het begroeten en assisteren van wetenschappers, en het wijzen op de belangrijkste hulpmiddelen voor onderzoekswerk. Zij helpen bij het indienen van aanvragen voor digitale manuscripten en verschaffen digitale toegang tot manuscripten.

Geprinte Boeken Afdeling

De afdeling Geprinte Boeken beheert de gedrukte boekcompilaties van de Vaticaanse Bibliotheek, evenals de catalogi van prenten, illustraties en niet-boekgebonden materiaal, en stelt deze ter beschikking van geleerden. De afdeling zorgt voor de aankoop van nieuwe publicaties en de uitwisseling van gepubliceerd materiaal met andere instellingen. Zij selecteert ook de boeken die aan de bibliotheek van het Vaticaan worden geschonken en aanvaardt de boeken die speciaal aan de Heilige Vader worden geschonken. De afdeling is ook verantwoordelijk voor het catalogiseren van de boeken die in de collectie worden opgenomen en zorgt ervoor dat ze veilig in het magazijn worden bewaard.

Vaticaanse bibliotheek

Toegang Afdeling

Zeldzame boeken, hedendaagse boeken, tijdschriften, digitale bronnen en andere niet-boekgerelateerde bronnen worden behandeld door de afdeling Toegang. Deze sectie is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de administratieve aspecten van de integratie van publicaties in de collectie van de Vaticaanse Bibliotheek. De routineactiviteiten zijn vooral gericht op aankopen, maar ook op materialen die binnenkomen via bijdragen of uitwisselingsprogramma's.

Vaticaanse bibliotheek

Catalogus

Hoewel er al een eeuw lang werd gehoopt op een uniforme catalogus van gedrukt materiaal, werd er uiteindelijk in de jaren 1920 een systematische catalogus georganiseerd. De hedendaagse algemene catalogus van de gedrukte boeken van de Vaticaanse Bibliotheek werd opgesteld in 1928; voordien hadden de verschillende collecties hun eigen catalogi, opgesteld in het kader van elke collectie en volgens verschillende criteria. De catalogiseringsnormen van de Vaticaanse Bibliotheek werden voor het eerst gepubliceerd in 1931, en de derde en laatste editie werd uitgegeven in 1949.

Vaticaanse bibliotheek

Leeszalen Gedrukte Werken

De Sala Leonina, die ongeveer 56.000 volumes bevat en 104 stoelen telt, en de Sala Leonina Minore, die ongeveer 15.000 volumes herbergt, zijn de belangrijkste leeszalen voor gedrukte werken in de Vaticaanse Bibliotheek. De leeszaal voor tijdschriften, die in 2002 officieel voor het publiek werd geopend, telt 32 zitplaatsen en biedt gemakkelijk toegang tot 949 wetenschappelijke tijdschriften. Een andere leesruimte, de Salone Sistino, werd in oktober 2017 geopend, met ongeveer 28.000 boeken en 24 zitplaatsen.

Vaticaanse bibliotheek

Afdeling Zeldzame Boeken

De afdeling Zeldzame Boeken dient drie doelen: onderzoekers voorzien van originele bronnen voor onderzoek, doorgaan met het gespecialiseerd categoriseren van oude boeken van voor 1800, en het uitbreiden van de collecties oude en waardevolle boeken van de Vaticaanse Bibliotheek. Het eerste concrete doel van deze afdeling is het invoeren van de gepubliceerde catalogus van incunabelen in de OPAC. Het is de bedoeling om in een tweede fase een meer gedetailleerde catalogus van de incunabelen samen te stellen, die ook online toegankelijk zal worden gemaakt.

Vaticaanse bibliotheek

Collectie Gravures

Het prentenkabinet van de bibliotheek van het Vaticaan is een belangrijk artistiek depot waar gravures en ongebonden prenten worden bewaard die niet in boeken zijn gebonden of niet door geschreven woorden worden ondersteund. Het bewaart ook een groot aantal tekeningen die in de loop der tijden deel hebben uitgemaakt van de collecties van de Vaticaanse Bibliotheek en die werden opgenomen in de verzameling gravures op grond van de gelijkenis van de vereiste conserveringspraktijken. Veel prenten, alsook chalcografische en xylografische platen, zijn in deze afdeling opgenomen.

Numismatische afdeling

In het Numismatisch Kabinet, of Medagliere, van de Vaticaanse Bibliotheek worden munten, medailles, zegels, plaquettes, bewerkte stenen, mallen en andere soortgelijke voorwerpen van historisch belang bewaard. Ook de officiële priesterlijke medailles en munten zijn hier ondergebracht. De collectie omvat meer dan 300.000 stukken en de afdeling heeft tot taak ze te inspecteren, te classificeren en te catalogiseren, zodat ze ter beschikking van academici kunnen worden gesteld.

Bezoek aan de Vaticaanse Bibliotheek

Openingstijden
Wie heeft toegang?
Is het Vaticaan open voor het publiek in 2021?
Lezerspas
Vaticaanse bibliotheek

Maandag tot vrijdag: 9 tot 12 uur

Dinsdag en donderdag: 14.30 tot 15.30 uur

Vaticaanse bibliotheek
 • Onderzoekers en geleerden met passende kwalificaties en/of relevante wetenschappelijke publicaties.
 • Docenten en onderzoekers aan universiteiten en andere instellingen voor hoger onderwijs;
 • Afgestudeerde studenten die onderzoek verrichten voor een doctoraalscriptie;
 • In zeldzame gevallen, bachelorstudenten die kunnen aantonen dat zij materiaal moeten raadplegen dat alleen in de Vaticaanse Bibliotheek beschikbaar is.
Vaticaanse bibliotheek

Ja, en nee. In de Apostolische Bibliotheek van het Vaticaan is tot 22 februari 2022 een tijdelijke tentoonstelling te zien die toegankelijk is voor het publiek. De tentoonstelling "Tutti" is geïnspireerd op de encycliek "Broeders allen" van paus Franciscus uit 2020, waarin hij oproept tot ecologische duurzaamheid, grotere menselijke broederschap en een rechtvaardiger sociaaleconomische orde in de wereld na COVID.

De tentoonstelling is open op dinsdag- en woensdagnamiddag en biedt bezoekers een unieke kans om de Vaticaanse bibliotheek binnen te gaan, wat anders verboden terrein zou zijn.

Bezoekers moeten vooraf online toegang aanvragen. De toegangsprijs van 15 euro is inclusief de catalogus.

Vaticaanse bibliotheek

Om toegang te krijgen tot de bibliotheek heb je een lezerspas nodig. Met de pas kun je alleen de gedrukte boekencollectie raadplegen. Om de pas aan te vragen, heb je een geldig identiteitsbewijs nodig en een referentiebrief of een geldig document waaruit blijkt dat je over de juiste academische kwalificaties beschikt. Studenten moeten een borgbrief overleggen, gedrukt op briefpapier van de instelling en ondertekend door hun scriptiebegeleider.

Bezoekersinformatie & tips

 • Onderzoekers en academici met aanvaardbare kwalificaties of relevante wetenschappelijke publicaties zijn welkom om de Vaticaanse Bibliotheek te gebruiken.
 • Studenten die kunnen aantonen dat zij materiaal moeten raadplegen dat alleen in extreme omstandigheden in de Vaticaanse Bibliotheek beschikbaar is, mogen dit ook.
 • Met de lezerspas kun je gebruik maken van de Vaticaanse Bibliotheek. De jaarkaart is geldig vanaf het moment van afgifte tot de volgende jaarlijkse sluiting van de bibliotheek.
 • Met de lezerspas kun je alleen gedrukte boeken raadplegen; voor het raadplegen van manuscripten heb je speciale toestemming nodig. De pas is niet overdraagbaar en uitsluitend persoonlijk.Rondleiding door Vaticaanse Musea en Sixtijnse Kapel
Tickets op je mobiel
2 uur 30 min.
Rondleiding
Meer info
Rondleiding Vaticaanse Musea, Sixtijnse Kapel & Sint-Pietersbasiliek
Directe bevestiging
Tickets op je mobiel
3 uur
Rondleiding
Meer info
Vaticaanse Musea & Sixtijnse Kapel Tickets
1 uur
Audiogids
Meer info
Rondleiding door de Vaticaanse Musea en Sixtijnse Kapel met beklimming van de koepel van de Sint-Pietersbasiliek
Directe bevestiging
Tickets op je mobiel
5 uur 30 min.
Rondleiding
Meer info
Combo (Bespaar 9%): Rondleiding Colosseum + Vaticaanse Musea
Tickets op je mobiel
Flexibele duur
Rondleiding
Meer info
vanaf
€ 111,15
Boek een premium tour met kleine groep voor de Vaticaanse Musea en de Sixtijnse Kapel
Directe bevestiging
Tickets op je mobiel
2 uur 30 min. - 5 uur
Rondleiding
Meer info
Vaticaanse Musea & Sixtijnse Kapel Gereserveerde Toegangstickets met Vaticaanse Tuinen Open Bus Tour
Directe bevestiging
Tickets op je mobiel
3 uur
Audiogids
Meer info